dimecres, 25 de novembre de 2015

El pati que estimo!

El pati de l’Escola és un espai de joc i descoberta, de relació i convivència, d’esbargiment entre les classes i per gaudir del lleure, essencial per al desenvolupament integral de tots els nens i nenes.

És per això que donem al nostre pati tota la importància que té, i estem disposats a millorar-lo!!

Volem un pati educatiu, divertit, amb espais i activitats diferenciades, integrades en un projecte d’Escola, un pati en el que hi participin tots els alumnes de l’escola, les mares i  pares i tota la comunitat educativa de forma activa.

Ens agradaria que totes les famílies hi penseu! Que ho parleu a casa i ens feu arribar les vostres propostes de millora. Mestres i alumnes també faran el mateix treball a l’Escola.

Per recollir totes les vostres idees deixarem al pati de l’Escola unes urnes que podreu trobar a les hores d’entrada i de sortida durant els dies 2, 3 i 4 de desembre, perquè hi pugueu deixar anotades en un paper les vostres idees

Una comissió amb representats de famílies, alumnes i mestres s’encarregarà de recollir totes les idees i fer una llista amb les més significatives. Entre les més repetides, es triaran aquelles que es començaran a realitzar durant aquest curs.