dijous, 20 de setembre de 2012

Convocatòria Junta de l'AMPA

DATA:       dimarts, 25 de setembre de 2012
HORA:      20.15h en primera convocatòria i 20.30h en segona convocatòria
LLOC:       Menjador de l’escola

ORDRE DEL DIA:
1.   Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
2.   Valoració de les activitats d’estiu (matins i tardes de juny i matins de juliol).
3.   Valoracions al voltant del canvi del representant de l’AMPA al Consell Escolar
4.   Informacions de les comissions (menjador, extraescolars, cultura, socialització, econòmica, esports,etc.).
5.   Informació sobre el suport de l’AMPA respecte a les ràtios per grup.
6.   Torn obert de paraula.
  
Lleida, 20 de setembre de 2012