dimecres, 30 d’abril de 2014

Dijous, 8 de maig, reunió de Junta de l'AMPA

  CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE L’AMPA  


DATA: dijous, 8 de maig de 2014
HORA: 20.15h en primera convocatòria i 20.30h en segona convocatòria
LLOC: Menjador de l’escola

ORDRE DEL DIA:


1.  Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
2.  Valoració del Carnestoltes 2014
3.  Informació de les comissions:
       - Menjador: Fruita a les escoles
       - Extraescolars
       - Cultura: Sant Jordi
       - Socialització de llibres
       - Econòmica
       - Esports
4.  Participació dels Gegants i Grallers de l’escola en la Festa Major
5.  Trobada
6.  Proposta de candidatures per a la renovació del president i del tresorer
     de la Junta de l’AMPA
7.  Torn obert de paraula

Lleida, 31 d’abril de 2014