divendres, 23 d’octubre de 2015

4/11/15 Assemblea de l'AMPA


CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA DE L’AMPA

DATA: dimecres, 4 de novembre de 2015
HORA: 17:00h, en primera convocatòria i 17:15h en segona
               L'hora prevista de finalització és a les 18.30h
LLOC: Menjador de l’escola

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes corresponent al curs 2014-2015 i del pressupost per al curs 2015-2016.
  3. Informacions i propostes de les comissions (menjador, extraescolars, cultura, socialització de llibres, econòmica, esports, etc.).
  4. Constitució de la nova comissió de Delegats de curs
  5. Informació i propostes per als projectes d'aquest curs: Rua de Carnestoltes, etc.
  6. Torn obert d’intervencions.

Per facilitar l'assistència de tothom, hi haurà un servei de guarda per als nens i nenes.

Us hi esperem!!