dijous, 27 d’octubre de 2016

Assemblea anual de l'AMPA, dimecres 9 de novembre

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA DE L’AMPA

Data: dimecres, 9 de novembre de 2016
Hora: 17.00 h, en primera convocatòria i 17.15 h, en segona
              (la durada prevista de la reunió és de 1,30h)
Llloc: Menjador de l’escola


ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Presentació dels membres de la Junta de l'AMPA
  3. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes corresponent al curs 2015-2016 i del pressupost per al curs 2016-2017.
  4. Informacions i propostes de les comissions (menjador, extraescolars…):
  5. Constitució de la nova comissió de Delegats de curs i elecció d’un/una coordinador/a.
  6. Informació i propostes per als projectes d'aquest curs: Projecte Pati (actuacions per a aquest curs); Rua de Carnestoltes; etc.
  7. Renovació de càrrecs de la Junta d'AMPA i del representant de l'AMPA al Consell Escolar
  8. Torn obert d’intervencions.


27 d’octubre de 2016

PD: Hi haurà servei d’acollida per als nenes i nenes dels pares que vinguin a la reunió.