dilluns, 6 de febrer de 2012

Convocatòria de la Junta de l'AMPA

DATA: dimarts, 7 de febrer de 2012
HORA: 20.30h (hora prevista de finalització: 22.00h)
LLOC: Menjador de l’escola
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura de les actes de reunions anteriors
2. Balanç i valoració de les activitats puntuals de Nadal realitzades
3. Carnestoltes: previsions de calendari i de despesa.
4. Fruita a les escoles: inici i valoració
5. Proposta de protocol de dol per part de la comunitat educativa del centre
6. Informacions de les comissions: inici contacontes, novetats natació, 80è
aniversari edificació escola, esports, menjador, etc.
7. Informacions diverses
8. Informacions del representant de l’AMPA al Consell Escolar
9. Torn obert de paraula