dijous, 19 d’abril de 2012

Junta d'AMPA

DATA:    dimecres, 25 d’abril de 2012
HORA:    20.15h en primera convocatòria i 20.30h en segona convocatòria
LLOC:    Menjador de l’escola

ORDRE DEL DIA:
1.  Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
2.  Valoració d’activitats puntuals: exposició 80 anys, visita guiada CosmoCaixa, Sant Jordi, etc.
3.  Informació sobre el projecte presentat a la Beca ‘Educar Menjant’, convocada per la Fundació Jaume Casademont.
4.  Informacions del representant de l’AMPA al Consell Escolar.
5.  Informacions i propostes de les comissions: extraescolars, esports, menjador, cultura, econòmica, Trobada.
6.  Torn obert de paraula

Lleida, 19 d’abril de 2012