dimecres, 17 d’octubre de 2012

Convocatòria de l'Assemblea de l'AMPA


DATA: dimarts, 23 d’octubre de 2012
HORA: 20.30h (hora prevista de finalització: 22.00h)
LLOC: Menjador de l’escola

ORDRE DEL DIA:
  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
  2. Nomenament del nou representat de l’AMPA al Consell Escolar.
  3. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes corresponent al curs 2011-2012 i dels pressupostos per al curs 2012-2013.
  4. Eleccions dels representants dels pares al Consell Escolar.
  5. Informació i propostes de les diferents comissions.
  6. Informació de l’exposició sobre “80 anys de la construcció de l’edifici escolar”.
  7. Informacions sobre les activitats de la plataforma "acampada escolar" i de "l'assemblea groga" de Lleida.
  8. Torn obert d’intervencions.
17 d’octubre de 2012