diumenge, 7 d’abril de 2013

AUTOCAR AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT A BARCELONA!!!

ACAMPADA ESCOLAR organitza una acció reivindicativa a Barcelona el  proper 10 d’abril.

Us adjuntem un manifest signat pel moviment 'Acampada Escolar' Lleida.


Des d’Acampada Escolar, moviment ciutadà que aglutina a diferents comunitats educatives de la província de Lleida volem expressar, una vegada més, el nostre malestar pel resultat de les retallades aplicades a l’educació pública.

Continuem amb l’amuntegament dins les aules, on s’ha incrementat la ràtio, reducció dràstica en les partides pressupostàries per a les escoles, reduccions de plantilles de professorat, no cobriment de les baixes dels mestres fins al cap de 15 dies -amb el perjudici organitzatiu i pedagògic que representa en cada escola-, augment de les taxes universitàries i formació professional, desaparició d’ajuts per a llibres i activitats extraescolars, augment de les tasques burocràtiques i administratives a les escoles, que no responen a les necessitats reals dels infants...

A aquesta primera onada de retallades, hem d’afegir noves mesures més que alarmants: tancament d’escoles, fusió de línies de P3 i P4, escoles en barracons... o augment de les taxes i reducció de les subvencions a les escoles bressol.

Durant aquest curs hem vist al Departament d’Ensenyament modificar els terminis de substitució dels mestres que agafen la baixa i mirar de rectificar les ràtios d’alumnes per aula de cara al curs vinent, per exemple. Aquests canvis evidencien el patiment que les retallades aplicades han suposat per a l’educació pública.

Un altre punt que ens preocupa és la resposta que rebem de la Delegació Territorial d’Ensenyament a Lleida. Reconeixent la seva disposició al diàleg, cal dir que han esgotat la nostra paciència, perquè no són capaços de donar-nos respostes efectives a les nostres demandes. Sempre deleguen responsabilitats cap a Barcelona o cap a Madrid.

Per tot això, hem pensat que la propera acció d’Acampada Escolar anirà adreçada directament al Departament d’Ensenyament a Barcelona.

El proper dia 10 d’abril sortirà un autocar de pares, mares, avis, àvies, nens i nenes de Lleida, per sol·licitar directament a la Conselleria:

La substitució dels/les mestres a partir del primer dia de tots els nivells educatius i de totes les especialitats.
La restitució de plantilles de mestres igualant les del curs 2010/2011 per al curs vinent.
El “desamuntegament” de grups, tornant a les ràtios a 25 nens per aula. 

Les famílies que es desplacin a Barcelona, entraran per registre una reclamació a títol individual per sol·licitar els tres punts anteriorment esmentats. Al mateix temps, demanarem ser atesos per algun representant públic del Departament d’Educació. 

La interlocució amb els representants públics per decidir aspectes que ens afecten a tots i a totes ha de ser un dret inherent a la ciutadania. En aquest cas creiem que podem decidir de manera col·lectiva entre tota la comunitat educativa què és el millor per l’educació dels nostres infants i així acabar amb les polítiques educatives que responen solament a interessos partidistes i econòmics.

Les comunitats educatives hem de ser conscients que anant conjuntament podem canviar les coses. No podem permetre que ens facin callar les nostres veus. L’educació és la millor eina de què disposem per superar l’actual crisi i l’educació pública la única capaç de garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones.HORARI DE LA SORTIDA A BARCELONA.

9/9.15h  Sortida de l'autocar des de davant del Pavelló 'Barris Nord'
11.30h  Acció reivindicativa al Departament d'Ensenyament, a Barcelona
13.30/14h DIinar
16.30/17h Arribada a Lleida (Pavelló 'Barris Nord')

Per sumar-se a l’autocar, poseu-vos en contacte amb l’Enric Blasi (649985052)

SEIENT SOLIDARI. 

Aquelles persones a qui els agradaria col·laborar en aquesta acció però que no hi poden assistir, podran  podran participar fent una aportació econòmica a través de l’AMPA de cada centre, amb l’objectiu d’ajudar a les famílies que sí es desplacen a Barcelona a pagar l’autocar. 

AUTOCAR CAP A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ A BARCELONA!!!