dimecres, 29 d’octubre de 2014

13/11/2014, Assemblea de l'AMPA

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA DE L’AMPA

DATA: dijous, 13 de novembre de 2014
HORA: 20.30h
LLOC: Menjador de l’escola

ORDRE DEL DIA:


  1. Lectura i aprovació de l’assemblea anterior.
  2. Calendari de les eleccions al Consell Escolar
  3. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes corresponent al curs 2013-2014 i dels pressupostos per al curs 2014-2015.
  4. Informacions i propostes de les comissions (menjador, extraescolars, cultura, socialització de llibres, econòmica, esports, etc.).
  5. Constitució de la nova comissió de Delegats de curs
  6. Informació i propostes per a la participació a la Rua de Carnestoltes
  7. Torn obert d’intervencions.

30 d’octubre de 2014