dimarts, 18 de novembre de 2014

Eleccions al Consell Escolar del Centre 2014

A partir d'avui podeu consultar al tauler d'anunci (a l'entrada de l'escola) les candidatures dels pares que es presenten per ser escollits com representants al Consell Escolar.

Us recordem que el dia 27 de novembre, dijous de la setmana vinent, tots els pares i mares estem convocats a votar.

Per a més informació, podeu consultar aquí

--------

Benvolguts pares i mares,

Han estat convocades eleccions per escollir els representants als consells escolars dels centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya.

Recordeu que el Consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, pares i mares, personal d'administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del Consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

Les persones del Consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Els cens electoral d'aquest centre restarà exposat al tauler d'anuncis de l’escola a partir del dia 3 de novembre amb un termini de 3 dies per a possibles reclamacions.

Les possibles candidatures caldrà que es presentin a la direcció del centre no més tard del dia 17 de novembre. Les candidatures presentades es publicaran al tauler d'anuncis del centre el dia 18 de novembre. Si hi hagués menys candidats que llocs a cobrir, tots els pares/mares serien elegibles.

El sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral es farà el dia 5 de novembre, a les 15:30 hores, a la secretaria del centre.

Cada elector (pare i mare o representants legals dels alumnes) podrà votar un nombre màxim de 3 pares/mares com a representants al Consell Escolar del centre.

Les votacions del sector pares es realitzaran el dijous, dia 27 de novembre, de 12:30h a 18h a les dependències del col·legi.

En el taulell d'anuncis del col·legi restarà exposada la convocatòria específica d'aquestes eleccions perquè es pugui consultar el que convingui.

Lleida, 3 de novembre de 2014

La Direcció del Centre